individ

Värdefullt vägleder individer på olika sätt. En god början är att identifiera personens beteende- och kommunikationsstil. Vi använder verktyget Extended DISC, för att bygga en bra utvecklingsgrund.

Tillit och gemenskap mindre storlek

Extended DISC Personanalys identifierar en individs beteendemässiga och kommunikativa styrkor samt utvecklingspotential i en specifik yrkesroll eller situation. En av de stora fördelarna med verktyget är att det ger individen stor självinsikt om den egna stilen, vilket är grundläggande för all personlig utveckling. Det är viktigt att komma ihåg att vår kommunikations- & beteendestil är något som vi HAR och INTE något som vi ÄR. Det finns alltså goda möjligheter att utveckla och finslipa vår individuella stil för att vi ska nå våra mål i våra liv. Arbetet ligger i att utvecklingen sker precis här, nu och på den plats du befinner dig på just nu. Personanalysen hjälper dig att identifiera din starka sidor, vad som motiverar dig och hur du kan tänka för att utvecklas. Inom verktyget kan vi titta på en stor mängd olika beteendekompetenser. Exempelvis: Stresshantering, förändring, konflikthantering och ledarskap.