grupp

Värdefullt genomför grupputvecklingar anpassade och skräddarsydda efter uppdragsgivarens behov och inledningsvis använder vi oftast beteende- och kommunikationsverktyget, Extended DISC.

Kungshusen4

Med hjälp av Extended DISC Gruppanalys kan vi analysera hela gruppens beteendemässiga och kommunikativa styrkor samt utvecklingsområden. Detta är ett utomordentligt verktyg för en grupp som vill utvecklas och som exempelvis vill få förståelse för varför konflikter uppstår samt hur dessa kan hanteras. Gruppanalysen blir ett mycket koncist och konkret verktyg som ger företaget eller organisationen stora möjligheter att analysera och diskutera verksamhetsmålen kopplat till gruppens sammansättning.