ledare

Värdefullt vägleder och utvecklar ledare på alla nivåer.

Mathias lyssnar

Ledarskaps-, grupp- och individutvecklingsteorier är inte användbara utan dialog och omarbetning till att passa individerna samt gruppen där de befinner sig. Vi på Värdefullt använder beprövade teorier för att starta dialogen. På det sättet är många grundläggande teorier väldigt bra och då används de på rätt sätt enligt vårt sätt att se på det. Våra kunder skapar fantastiska egna teorier som är skapade utefter deras verksamhetmål som de kan relatera till. Detta leder till utveckling på flera plan.

Är du nybliven chef, jobbat som chef några år eller känner att du behöver/vill utvecklas i ditt ledarskap kan coaching vara något för dig. Coaching eller mentorskap är en av de vanligaste utbildnings/utvecklingsformerna för chefer och ledare idag. Det är ett effektivt sätt att bearbeta sin nuvarande situation med någon som har stor erfarenhet av ledarskapsteori, humanistisk filosofi och verktyg som faktiskt fungerar. Tanken är att processen ska leda till insikter och ökad förståelse för det som händer runt mig som ledare och att jag har en stor del i allt som händer på arbetsplatsen. Framgångsrika företag och organisationer har mer än andra en arbetsmiljö och arbetsklimat som upplevs som god med tydliga överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare.